top of page

בדרך להגשמה

דרך חדשה לפניך,

פצפוצי התרגשות מציפים כל תא בגופך

בחרת בדרך בידיעה שלמה!

 

הינך בהגשמה מלאה אך בכל זאת משהו לא שלם,

חסר עוד חלק בפאזל שיושלם,

הדרך נפלאה,

התחושות טובות ומאחורי הקלעים ראשך לא מניח לך בתת מודע,

הוא יודע מה שממך נשכח מזמן,

מה מסתתר שם עמוק בתודעה?

 

נדרשת לך חקירה,

הכרה ושינוי דפוסים שורשיים,

או אז הגשמתך תהייה שלמה,

הפאזל הקסום של חייך יאיר ממך את עולמך.

 

אם הינך בהגשמה מלאה והפאזל אצלך מושלם, זה הזמן לשליחות ולהפצת השלמות בקרב סובביך ואהוביך.

שליחות זו גם היא חלק מהשלם, להאיר ולהעיר נשמות באורך הנפלא.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page