top of page

הסרת ערפל תודעתך תביא להארות נפלאות

עננים באים והולכים,

מסתירים ומגלים את הערפל בתודעתך,

כמה שכבות של אי וודאות יש להשיל עד שנגיע לאמת?

 

להסיר את הערפל רק הידיעה תוכל.

 

הידיעה מגיעה ברגעי הארה נפלאים.

 

רגעי הארה יגיעו בזמן המדויק לך,

כשהחיבור שלך לבריאתך יתהדק ויהיה בעל הולכה וזרימה.

 

החיבור שלך יעשה כשגופך הגשמי יהווה צינור אנרגיה זורם פתוח
ומשדר תדר של שמחה והארה.

 

על כן נשמה אהובה תני דעתך על גופך
והזרימי אנרגיה במרכזייך במערבולות אור יפייפיות.

הארות תודעתיות צפויות לך בעקבות ולאחר מכן.

 

למסר זה יש מדיטציה מונחית, לפרטים נוספים צרי קשר

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page