top of page

 התנתקי מחושים גשמיים –
התחברי לחושי על

בראותי כוכב ראשון נפעמתי,

היכן היה הוא כל היום?

נסתר מעיניי חבוי במרום...

אבל הוא היה שם כל הזמן,

האור כחומה מסתירו

וכשהחושך עולה ניתן לראות.

 

עיניים לנו מטעות ומסננות,

אין אנו רואים את כל התמונות,

הפאזל חסר ונסתר,

עלינו להתנתק מהחוש המגביל כדי להתחבר לחושי העל!

 

לראות,

לחוש,

להאמין,

לדעת,

 

לדעת גם בלי לראות ולחוש,

להאמין בחיבורך אל השדה האין סופי.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page