top of page

בקשה משליח, ציווי מהעליונים –
קבלי את מהותך

 מתוך עולם ישן בך שהתרסק

עולם חדש פורח ונבנה,

יוצאת נשמתך כנווד למסע בגוף גשמי,

בין שיעור לשיעור מתרסקים עולמות,

אמונות חדשות נבנות ונהרסות,

השיעורים הולכים ונהיים קשים,

המבחנים מפתיעים ולעיתים שוברים,

הפתעות תדר גבוה וחיוכים יש גם

והכל חלק ממסע ארוך שנים,

אך למעשה הזמן כפסיק בספר הקודש,

הזמן והמקום תפאורה הם למהות.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page