top of page

כשהמציאות עדיין לא הסתנכרנה
עם התת מודע

כשהשיעור שלך כאן קשה מנשוא -
נשימה עמוקה ישירות לבטן תשחרר מועקה.

 

כשהמציאות עוד לא מסתנכרנת עם התת מודע,

יש בך את הידיעה המוחלטת אבל בפועל זה לא קרה -
סבלנות נפש אהובה.

 

שכבות על גבי שכבות ועומקים בלתי נתפסים,

הרגלים ודפוסי חיים שולטים,

שיעורך ארוך ועמוק,

יגיע השלב בו ההודיה תרים ראש,

תציף בתחושה נעימה כל תא ותא בכולך.

 

כשיושלם שיעורך ויילמד,

יהיה זה זמנך לתת יד לנפשות אהובות

ולעזור להן בשיעורן.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page