top of page

גלי מה הוא השדה שלך

 מי זו אותה נשמה אשר במפגש נשמות שכמותכן
ניצוץ מלחמה וגיצי מוות מתפזרים לכל עבר,

בחיבורכן שדה מוקשים ניצב ופיצוץ עז מכל פינה -
עת לרגשות נמוכים והחיה מתוכך יוצאת ללחום.

 

מי זו אותה נשמה אשר כבר מרחוק חשות נשמותיכן תאומות ואהובות,

חשות ומייצרות ניצוצות וגיצי אור שמתפזרים
לכל עבר ומרנינים נשמות אשר בדרככם,

מתיזים אתם אהבה טהורה וממלאים את השדה הגדול בחום מתוק.

 

מי הוא אשר מדליק אותך ואין לך שליטה לטוב או לרע
ומדוע דווקא הוא/היא?

 

סוד היותך טמון בך,

עליך לצאת ולחקור בעצמך אותך!

להימנע מנשמות אשר מטעינות אותך בשליליות,

להבין ולפצח את הקוד לרוגע לשלווה לאמונה שלמה,

סוד היותך טמון בך.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page