top of page

הפתעות טובות או פחות –
כולן לטובתך

יצאת לדרך כשעינייך מכוסות,

הפתעות הן חלק מחייך,

הינך בשלום איתן - עם הפתעות טובות.

 

הדרך לפעמים שונה ממה שציפית,

והפתעות הופכות לקושי לא משמח,

מקלות - להתמודדות ועינייך עדיין מכוסות.

 

בלילה חלמת על מלאך שמגיע ואת כיסוי עינייך מסיר,

נגלות לפנייך אין ספור דרכים מקבילות והן חלקות יותר,

מהירות וזורמות,

כמה נפלא לראות!

 

החזרה למציאות העיוורת קשה עוד יותר,

הידיעה שיש שם דרכים מקבילות כל כך קלות,

כל רצונך להגשמה וקלות,

שאיפתך להסיר כיסוי עינייך ולראות.

 

בחיינו כאן אנו פוגשים מדריכים,

אנשים שעוזרים,

חלקם לכאורה מקשים ובכך מעבירים אותנו שיעור חשוב,

אל נפספס ונלמד - כך לא נחזור על טעויות ונתקדם,

כך נמצא את הדרכים המקבילות,

נמצא את הקלות.
 

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page