top of page

לאהוב את עצמך במהותך

ברגעי התעלות ופרץ הצלחה יש לזכור את המהות,

לזכור שאני לא העיקר,

לפנות את התפאורה ולהישיר מבט אל המהות והתרומה שלי,

לנקות אגו והאדרה,

לאהוב את עצמי ככה במהותי,

בלי צורך לריצוי או הוכחת דבר…

בענווה בליווי של עוז והדר למתנה שלי.

 

מנקודת מוצא זו

לתת, לעזור, להעניק בתחושת סיפוק אדירה
מעצם הנתינה עצמה ללא קישוטי אגו.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page