top of page

מדיטציית המסר

מדיטציית חיבור לאהבה לגברים

צ'קרת הלב שלך

ארבעת חדרי ליבך,

ממלאים גופך והווייתך בחיים ובאהבה ללא תנאי,

פועמים בסינרגיה נפלאה,

באחדות ובתזמון מפעים.

 

אור ירוק של אהבה נשלח ממרכז ליבך ומופץ אליך פנימה,

כך יופץ ממך אותו האור,

אהבה טהורה שבפעולה קוסמית גם תחזור מהעולם אליך.

 

איחוי ואחדות פנימה אצלך,

איחוי ואחדות כשיקוף יגיעו,

נדרשת הסכמה ודחיית הדחייה,

הימנעות מההימנעות,

קבלת עצמך באיחוד חלקי האור והצל!

 

ולעיתים כשהתדר יורד,

המציאות מושכת לצל,

רק ננשום ישירות ללב ונמלא אותו בליטופי אהבה
שייקלו ויחזירו נשימה סדורה.

 

זכרו, אהובים אתם בבריאה

על ידיה, כל שנותר הוא לקבל אהבה זו ולאמצה.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page