top of page

לאהוב פנימה כדי לאהוב החוצה

 אח הוא לך,

אחות אוהבת שלך תמיד תהייה לעזרה.

נשמה תאומה, אש בוערת בכם.

אהוב ואהובה שכל חייכם להם נתתם הכל.

 

ומה איתך? אותך את אוהבת?

ואתה, את עצמך אתה מעריך?

 

אהבה עצמית איננה מילה גסה!

ואהבת לרעך כמוך נאמר בחכמה רבה,

שני חלקים במשוואה הקסומה,

עליך לאהוב פנימה כדי לאהוב החוצה.

 

אם אין לך אהבה היא תתגלה!

אם יש לך אהבה היא תתעצם!

העוצמה והגודל יקבעו על ידך.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page