top of page

הרפי מהצורך להוכיח

ברוך הוא שעשה אישה,

ברוכה היא שעשתה גבר,

תודה על מושלמות באשר היא לכל אדם מעצם היותו כפי שהוא!

 

הרפי מהצורך להוכיח,

שחרר את רסן האהבה,

זמן הנתינה והקבלה הגיע,

קבלו אותו בקבלה מלאה.

 

זמן שבת מגיע ואיתו צורך עז לתת לנפש דרור ונחת,

לתת למחשבות שחרור,

בלי לשפוט את עצמך,

לתת לזה לקרות.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page