top of page

מדיטציית המסר

המחבל הפנימי-דפוס שלילי שלי

פגשת את המחבל הפנימי?
עצמי את העיניים למספר שניות,
נשמי עמוק והקשיבי לכל נשימה...
נתקי את עצמך, תני לעצמך מתנה הטעני מחדש.
אל תחסכי! עוד שנייה, עוד 10... כמה שאת צריכה!
התחברי למחשבה נקייה והנה זה מיד מתרחש:
הוא אמר שלום ניסה את שלו ואת החזרת חיוך ואמרת לו תודה,
תודה שהזכרת לי שאני כבר מישהי אחרת!
תודה שנתת לי את הכח שוב לראות עד כמה אני במקום אחר,
תודה לך מחבל פנימי,

תודה ושלום.
(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page