top of page

נזכור את המקור
 

האהבה נובעת ממך
היא המהות שלך
היא באה בתחפושות ומתחבאת בשיעורים:
לעיתים מועקה עוטפת ומטשטשת הוויתך,
חוסר חיבור לערך ולהיותך חלק מאלוהים,
חלק מתפארת שלמות ביופי מושלם.

נזכור כי זה מי שאתם חלק מהאלוהות,
נזכור שאהבה היא התדר של העולם
וכל תחפושת אחרת תחזור אלינו כשיעור עד שילמד,
עד שנזכור ונתחבר לאור

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page