top of page

מדיטציית המסר

לצאת אל האור 

שמש בפנייך מאירה ומעירה,

מעט מסנוורת מעט מביכה,

דף חדש בכל רגע נפתח,

אנו מעדיפים להיצמד למבוא חיינו.

 

ואם תקחי את השמש אל ליבך?

ואם תאמצי לך שמש אומץ וחשיפה?

הרגלים ישברו, תעזי כגיבורה תדעי מנגינה חדשה,

דף חדש שיצל על היותך פעם, לפני רגע.

 

תני לזמן ללכת ולשחרר מגוף, מזמנים וחומר,

לשוט בין פעם לעכשיו,

כשקול עברך מהדהד ברקע

ומשנה גורלך מתוך התמעות באדמתך - בית נשמתך

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page