top of page

מדיטציית המסר

לצאת אל האור 

שמש בפנייך מאירה ומעירה,

מעט מסנוורת מעט מביכה,

דף חדש בכל רגע נפתח,

אנו מעדיפים להיצמד למבוא חיינו.

 

ואם תקחי את השמש אל ליבך?

ואם תאמצי לך שמש אומץ וחשיפה?

נשבור הרגלים, נעז כגיבורים נדע מנגינה חדשה,

דף חדש שיצל (צל) על היותינו פעם לפני רגע.

 

לתת לזמן ללכת לשחרר עצמך מגוף זמנים וחומר,

שוט בין פעם לעכשיו,

קול עברך מהדהד,

ישנה גורלך אם תיטמע באדמתך.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page