top of page

בימים ללא מרגוע געי באורך הפנימי

בימים ללא מרגוע בהם רחוקה הנחמה,

אפסע בדמיוני אל ארץ אהובה,

אחבק את אמא אדמה,

אגע בנשמתה - נשמת הילדה/הילד

אתחבר פנימה לאהבה,

אסלח ואוהב את אותה ילדה קטנה/ ילד קטן.

 

בימים ללא מרגוע אגע באורי פנימה,

אדליק אותו בכל מרכזי גופי,

אחוש בשמחה מתפשטת בכל תא ותא בי.

 

אתן למרגוע מקום,

תחילה חריץ קטן כדי שיחדור,

ולאחר כבוד אתמסר לו לגמרי

 

התמסרי לרוגע דווקא ברגעי לחץ,

זכרי מצבי סטרס לא טובים לך, לא לגוף ולא לנפש.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page