top of page

ניקוי ושחרור צ'קרת הבסיס

מרכז אנרגיה ראשון אשר מחבר אותנו,

הוא מתחיל מכף רגל עד עצם הזנב,

מהווה שורש ובסיס לקרקע,

אור למציאות שלנו אל מול חלומות ופנטזיות.

 

צבע אדום ממלא את בסיס היותינו,

ממלא את מי ומה שאנחנו.

ניתן למעגל האנרגיה לזרום,

נסיר כל תקיעות בזרימה!

דפוסי הישרדות וצמצום יושבים שם כטפילים,

לעיתים מושכים אותנו מטה -

במקום להתפתח תוך כדי תחושת בטחון נהיה עסוקים בהישרדות ועוני תודעתי.

 

כל צעד שנעשה - כל התקדמות,

תלויים קודם במעגל בסיס חיינו,

צעד אחר צעד נתקדם ונגדל

ונזכור שהחיבור מטה חשוב כמו החיבור מעלה.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page