top of page

בואי אל ספריית הספריות

ביקרתי בספריית הספריות,

שם אוצרות עולם כתובים,

ראיתי חברים טובים מעיינים בספרים,

יונקים מידעים מצילי חיים,

הכל נמצא שם זמין,

אך רק מעטים באים..

 

שואל את עצמי מדוע לא תבואי גם את?

אין צורך בשום תנאים רק בהסכמתך!

מה הוא מפתח הכניסה לספריית הפלאים?

 

נקיון וטוהר כוונות,

כנות ואמת,

יותר מכל אלה נזקקת לך אמונה שלמה

והמפתח שהוא בעצם הראייה הגבוהה,

כי השער שם פתוח לרווחה -

שער הזהב שסופו אינו נראה.

 

בואי, בוא אקח אותך איתי לשם לחוויה בלתי נשכחת,

אחריה תרצי לשוב ולחזור מדי פעם
אל הספריה הקאשית הנפלאה,

שנמצאת באין סוף.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page