top of page

במסע לתוך הנשמה

 הינך בהודיה,

מתחברת ולחייך טוב מגיע,

במסע לתוך הנשמה,

שם אור וחושך נפגשים, מתערבבים -

הינך בהודיה

 

הינך בספק,

הוא מכרסם כחיה ללא אבחנה,

החושך גובר הינך במשבר,

נקודת אור מגרשת החושך!

מחשבות מתרוצצות

חושך מול אור, יציבות מול פיטורין ורגע לפני...

שאיפה עמוקה נשיפה ארוכה מאוד,

זה מתחיל להשתחרר

אור ההודיה מתפשט שוב,

גלגלי נשמתך מתחברים למהות ושוב -

 

הינך בהודיה.
(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page