top of page

תדרי הילה וחוש שישי

גלי קול שקופים עוברים מרחקים אינם נראים באור וחושך.

 רוח נעימה נושבת על פניך,

איננה נראית אך ליטופה מורגש הוא.

 

רקיע השמים כחול הוא,

שילוב של חלל של ריק ללא צבע, אור שמש בוהק ומרכיבי החמצן אי שם ואי כאן.

 

תדרי הילה וחוש שישי,

תת ועל מודע, איזורי מוח נסתרים -

גם הם אינם נראים, קצת נסתרים,

בתוכינו קיימים כנשימות אפינו.

 

האם נדע לבטוח בהם?

האם נדע לגדול מהם?

זוהי בחירתו של אדם.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page