top of page

ליבך מזמר לנפשך – הסוד שבקלות 

ים החול מזוקק ומעוצב ברוח חייך,

טביעות רגלייך מוחתמות במדבר נפש צחיח,

שליו ומלא אפשרויות.

 

ובתום צינה דרך רצופת אור שתחזור עם תום בחירות אמונות ליבך ללא בושה -

בשלמות.

 

שיויתי ה' לנגדי תמיד - ליבך מזמר לנפשך,

בזו האמונה, הידיעה, המהות

בהתמסרות אין קץ,

שוחה בים בחירותיך,

צעידה בדרך בהקשבה לצעדייך,

בהתמרות חייך,

בחיבור מוחלט,

בהתאהבות.

 

הינך אחת ואין כמוך, בנוכחותך המלאה ומלאת אהבה,

מצאת הסוד בהרפיית הקושי, במימוש עצמי -

מצאת את האושר.
(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page