top of page

כולנו ילדים אהובים

 מילים, תחושות

איך נסביר לילדה מה היא אהבה?

איך נספר לילד על אכזבה?

האם נצליח להעביר תחושה של מועקה?

האם יחושו את אשר חווה חוותה?

מתי נדע שהגיעה השעה מפרי הדעת לפנק?

 

ילדי אלוהים רכים מנשמה לגוף,

מתודעה לזכרון -

איננו מלמדים רק מזכירים ומנתבים,

תומכים ויותר מכל אוהבים ומחבקים ללא תנאים.

 

כולנו ילדים אהובים.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page