top of page

גן עדן זה כאן

 אל מול שעון חייך ניצב,

אורך למרחוק חולק הילתך,

איה סופה אשר גדל והולך?

מתקתק ללא פסיק ללא נקודה והינך כאורך בחשכה.

 

בא בימים, זקן לו על לחי כחכמת אדם קדוש
יודע את סוד החיים ומספר ללא מעצור,

מפיץ את הבשורה לכל עבר במשורה.

 

הכח בידיך!

אדון לגורלך!

ההחלטה שלך!

לבקר ולחיות לצד אדם, חווה,
פרי דעת ותודעה כאן ועכשיו.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

לחוות את הווית גן העדן - טיפול בשיטת המטאיזם

bottom of page