top of page

ויתור על שליטה 

עוף גוזל,

כבוש את יצריך,

צא לעולמך ולדרכך,

זה נתיב עולם.

 

שחרור נפש אהובה כל כך,

ויתור על שליטה,

לבטוח, להאמין שזו דרך החיים, זו הדרך הנכונה,

לדעת שבכל מצב הכל לטובה.

 

אהבת אם עזה וחמה משריפת יער.

 

אהבת אב חדה ומלטפת

מגנה ועוטפת.

 

לעולם נאהב ונקבל את התפקיד,

חכמת אדם לדייק אותו, להתגמש לפיו כדי להיטיב.
(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page