top of page

מדיטציית המסר

כלוב הזהב שלך

 שביל מעוגל תודעתך בו מסתחררת הלוך ושוב,

בית מוכר ומצומצם,

אין מזור לשכל לכוד,

נקודות אור זעירות נדלקות וכבות,

כאן נוח מוכר.

 

הערפל אט אט מתפזר,

נקודות לחות מתפנות וריק מואר משתלט.

חריץ נפתח, חלון, דלת -

אין סוף אפשרויות יוצאות לאורך,

כלוב הזהב מתגלה בעורמתו!

ניפוץ המוכר שבירת מוסכמות, אותנטיות מלאה -

חשש בלבך מהלא מוכר,

התרגשות ממלאת את חייך,

לבחור,

להגשים,

להנות מהדרך,

לחיות.


(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

קלף מסר השראה כלוב הזהב.jpg
bottom of page