הנח לשכינה אגו יקר

באה נשמה לעולם - שמחה אדירה!

ממלאת נפשות בחיים יחד איתה,

מתפתחת גדלה עולה ועולה.

 

הולכת נשמה מהעולם -

זועק הלב מעצב וכאב לא יודע מזור,

מהאגו זועק הוא, הנשמה חזרה לאור,

הוא זקוק ואינו משחרר,

הנח לשכינה אגו יקר,

אל לך לשקוע ולהתמוסס בדמעותיך.

גם ציפור מצאה לה קן ומנוחת מעוף לנפשה,

מצאה קרקע מוצקה.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png