top of page

נקודות סינגולריות ייחודיות יפייפיות

מכן בא קולי,
יוצאת אליכן נשמתי,
נקודות סינגולריות ייחודיות יפייפיות

רק את צוחקת כך,
רק אתה צוחק כך,
רק את חושבת כך,
רק אתה חושב כך,
רק את מחייכת כך,
רק אתה מחייך כך,
רק את מהרהרת כך,
רק אתה מהרהר כך,
רק את כך!
רק אתה כך!

הרי כולנו מחוברים ברוח,
דרך השדה הגדול האינסופי,
נפרדים כאן רק בגוף וחומר.

התחברו לעצמכם,
תאהבו אתכם באמת
לא להתחזות, להיות אמיתיים
גם ובמיוחד כשקשה והזרם מתנגד,
להיות באומץ להיות מרוכז, שלם ומחובר -
לנקודה הנצחית.

​(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page