top of page

המתנה שבשחרור הפחד

דלת בשום מקום,
אך אדם חייב לעבור דרכה.
הכל מסביב פתוח ונגיש,
אדם חייב לעבור דרכה-
היא נעולה.

חוזר אחורה להבין איפה המפתח,
מנסה לזכור את הדרך חזרה אל הדלת,
מגלה שהחזרה מבוך היא,
כדאי לקחת סיכון וללכת לאיבוד? האם לשחרר?
חייב להשיג את המפתח!

מחליט האדם ללכת בדרך המבוך ומשחרר את הפחד,
הדרך מדהימה ומפתיעה,
המבוך מלא במתנות,
אדם מבלה חייו במבוך
וברגע אחד שוב... הדלת.

הפעם יש לו מפתח,
חכמת החיים ושחרור הפחדים.

​(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page