top of page

מדיטציית המסר

הללויה (תודה)

ה- ודיה לעצמך, 
הודיה על ה-יש,
גם על האין שיגיע,
כאשר הוויתך תתגבש.

 

ל- מדי את עצמך,
הכירי במתנתך,
הגשימי אותה ביומך
בעולמך.

ל- אה אימנו בכולנו,
כוח תפילתה,
הודיה עצומה,
שוכנת בנו.

"ו- עיני לאה רכות"
כך נכתב בקדושים,
הן מעלות הנפש
בתפילת הודיה, 
עוצמתה וכוחה בלתי ישוער-
שישה שבטים יצאו מלאה.

י- בטח אדם באל שבתוכו,
אדונים אנו לגורלינו,
נקח אחריות ונגשים,
נתעצם ונאהב.

ה -ללויה,
תודה על נשימה באפינו,
תודה על הוויה בגוף,
תודה על האפשרות לחבק,
על הכלה, 
על חמלה,
על הגשמה,
תודה על אהבה.

​(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page