top of page

חווית החיים מתוך היזכרות באור

חוויית החיים מעלה בך שאלות,
גוף וחומר - רוח וחומר,
הפחדים מייצרים ריחוק,
מייצרים הימנעות ואפילו דחייה.
יש אכזבה, אפשר להודות ולחשוף את הפצע.

עכשיו הפצע כבר לא סוד,
הוא לא בחושך,
הוא באור.
התדר של האור החושף -
כואב.
חוויית החיים מייצרת פחד
והוא עולה שוב,
אך האור הוא בית נשכח,
הוא מתפשט בתאים
ללא ידיעתך!
האור מרפא את הפצע,
את הפחד. 

היזכרות מאין באנו
ולאן נחזור.
היטמעות של אור ואהבה
בתאי גוף וחומר.
התחברות לאדמה לשורשי הווייתך.

כל אלה מהווים עבורך
עוגן לביטחון ואמונה,
הם שנותנים בך את החיבור לעצמך,
מתוך הבריאה.

​(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page