top of page

מתנת ה- א ה ב ה

שמעו אנשים, מתנה גדולה שוכנת בכם
יכולת להשתחרר מכבלים ארציים-חומריים,
יכולת לחוות התעלות, אלוהות,
התנתקות מהמציאות כפי שהכרתם
וברגע בו הינכם חיים מתוך הורמון האהבה מנותקים מגופכם
אשר משרת אתכם נאמנה, עיניכם רואות אחרת,
תפישתכם את המציאות משתנה,
הינכם נמצאים במימד אור, מימד אור ואהבה.

באהבה זו ישנה נתינה לשם הנתינה,
סיפוק אדיר יש בה,
תחושה של עילוי,
של התמלאות אדירה באנרגיה בלתי מוסברת,
חיוך תמידי מתחת ועל פניך,
פנימה אל עצמך והחוצה.

אהבה:
א- האות הראשונה - ראשית כל קבלה,
חמלה ואהבה פנימה.


ה- השם נמצא בתוכך,
נבראת בצלמו הינך פלא בריאה, יש להכיר בכך!


ב- ביחד, האהבה פנימה מוקרנת החוצה לזוגיות.
בקוטביות של פלוס ומינוס נוצרים
חיים מתוך האהבה ביחד.


ה-  הכל. הכל מושלם,
הכל מדויק לך, הכל אהבה

 

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page