top of page

אינסוף אפשרויות פתוחות
מביט מטה מרגיש את החיבור אל השורשים,
מרגיש את המשיכה אל פני האדמה, או שזו בעצם דחיפה מלמעלה מטה?
סברה שהעלו גדולים לפני...
מסתכל מהפנים לחוץ ומבין את מי ומה שאני -
רוח בתוך אווטאר נפלא,
כזה שמותאם לי בדיוק,
כחליפה לחתן ביום כלולות.
מרים ראשי כלפי הרקיעים ולא רואה...
עוצם עיניים ומביט דרך עין הרוח,
עכשיו רואה!

רואה דרך הרגש את מה שמעבר לזמנים ומקומות,
את מה שאפשר רק לדמיין ולא ממש לראות,
רואה את מה שהידיעה הפנימית משדרת,
מרגיש שזה נכון בכל תא בגופי,
מרגיש את האינסוף האלוהי
ומכאן הכל אפשרי

​(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page