top of page

להיות בקבלה כמו בנתינה

הנה עולה לו בוקר,

חמה מוסרת לנו את חומה,
באהבה נקבלה ובגופינו נחבקה.
בעצם, היא אשר תתן לנו את אהבתה
ומה אם לא ירצה בה  האדם?
חומה ישרוף עורו,
כוויות בגופו ובנפשו ממנה זאת האהובה! 
הכיצד זה ייתכן?
הריי זה אותו חיבוק אוהב!
שלאחר יחמם וירחיב את הלב.

 

להיות בקבלה כמו בנתינה,
באיזון מול הבריאה,
לדעת כמה, מתי ומה זו החכמה.

 

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page