top of page

הצצה אל "אחרי ההתמרה"

ונתת לגופי עור בשר ודם

ונתת בנשמתי רוח חיים

ובליבי רחמים ואהבה ללא תנאי,

גדלתי ובגוף הגשמי חבלות

ובנשמתי התנגדויות והרגלים חדשים נולדו.

 

התפתחתי וידעתי פרי דעת תודעתי,

ובימי התמרה קשים,

אתגרים באים והולכים,

בני ישראל ידעו גם הם,

התחלף לו דור שלמד להכיל,
שהיה ראוי לעבור דרך ולהכנס.

 

אל לנו להכנע,

זכרו את הארץ המובטחת:

 

נשימה נקייה, מחשבה טהורה, בלי סוף אהבה!

כל זאת מחכה בפינת התודעה,
כל זאת ועוד - אחרי התמרה.

כך תתמירו ותשנו את התת מודע

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page