top of page

מדיטציית המסר

נשימה לנשמה

נשימות רגועות
נשימה ונשיפה פעם אחר פעם,
ממלאות חלל ריאותייך ומשם לשאר גופך אשר צמא לאוויר.
הכל קורה מבלי לחשוב,
התת מודע הוא אשר מחליט
לאן יגיע זהב החמצן בכל רגע ורגע.

וכשאנו עולים על סוס התודעה
ושולטים בנשימות או אז מתרחש נס,
נס של שחרור,
נס הריפוי,
נס החיבור וההתעלות.
נפתחת לך גישה אל מחוזות אור וייחודיות,
עולמות אשר בתוכך תמיד,
מבויישים ונחבאים,
לפתע מוארים ומתגלים בפניך.

זהו תרגיל הנשימות,
להתכוונן עם כל נשימה לאיזור הדורש הארה,
ריפוי ותשומת לב.
אל לך להזניח ולהניח לגופך לצלול בחשכה, 
האור מחייה ומגלה מחדש -
טעם החיים, סינגולריות וייעוד.
הרגשת מלאות וחיות ממלאת כל תא ותא,
וחייך משתנים לטובה,
כל זאת בזכות נשימה

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page