top of page

דרך מוצא מהמבוך

נגיעת פסנתר מרטיטה את הנשמה,
צליל נעימתו נפלא, 
מעלה מעלה תודעתי מרחפת, אל הרוח נושקת ומצהירה: 
הנני! 
הנני בנוכחות מלאה כאן ועכשיו ברגע הזה.

התעלות והתרוממות זו לך כמשענת - כזיכרון,
לך לעזרה ומפלט ממבוך קשרי קוצים ודלתות נעולות,
בעת ההיא התרוממות נפש זו תרים עוגן
וספינת תודעתך תצא להפלגה בים שדה האנרגיה הקסום,
שבו אנו שוחים.

ללא חוקים ומגבלות,
כל התודעות המשוחררות מנבכי סבלן
עפות להם בהגשמה אינסופית -
והינך איתם.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page