top of page

להציל את העולם - הצילי את עצמך

הדאגה לאחר טבועה בך,
רווחת הזולת לך כעוגן.
במירוץ אחר תיקון עולם,
עוולות אשר נראות מולך
נמשכות אל השדה האנרגטי שלך.

זמן להעמיק ולחשוב על כך,
הרי כולם שיקופים של כולם,
אם כך עוולות ותיקונים מגיעים לנפשות
כשיעור במסע תודעתם
והינך גלגל הצלה במסע זה,
גלגל אחד בים של טביעות קטנות וגדולות.

מתוך כך חייך אינם שלמים,
מרדף הצדק אינו נגמר לעולם,
מסר אוהב זה מגיע אלייך בעת הזו לשחרור מסויים,
לאיזון חייך בין גלגלי ההצלה שלך לעולם,
אלה אשר מתמסרים אליו דרך תודעתך האוהבת.

להציל את עצמך ולבחור קצת אחרת.
למענך, למענם,
לטובתך, לטובת כולם!

הדאגה לאחר טבועה בך,
רווחת הזולת תהייה לך לקינוח חיים,
לדובדבן אשר מגביר את האור בחייך,
באיזון מושלם הצלת את עצמך ואת העולם
ומסע התודעה נמשך בדרך הנכונה לך.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page