top of page

הישרדות

מי הוא האדם השורד?
הישרדותו תמשוך רגליו מטה אל הקרקע,
לרגעים מעטים מאוד יוכל לעוף ברוח ולהשתחרר מכבליו.

אם הינך בהתמקדות ודיוק ההגשמה,
אינך בין השורדים.
אדם שורד יתפשר בהגשמתו,
ולעיתים אף יסבול לפרנסתו.

יצר חייתי בתוכינו,
תזכורת להיותינו בני חכמה
ראה אדם כמה אנושי הינך,
על כן אימוץ חיה אל לבך תהווה לך עוגן ומשענת.

חיישני הכלב, החתול יקלטו תדר שידורך,
השדה שלך לא נסתר מהם,
השדה שלך משדר והעולם כולו קולט.

כולנו שורדים,
שורדים בשלבים שונים,
בהתפתחות תודעתית משלנו,
על כן נבדלנו מהחיה.

הגיע זמנך לעבור שלב,
להתפתח ולהביא מתנה לתודעתך.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page