top of page

כל שיקופייך כבית ספר להתקדמותך

בדרכך על פני אדמת קודש כוכב זה,

באשר דורכות רגלייך ובכל אשר עושות ידייך,

הופכת האדמה לחיה ונושמת.

הינך הרוח על פני האדמה,

כל חלקיקי גופך ובשדה אור הילתך כמרבד קסם בריאה.

 

נשימתך היא נשימת כוכב ארץ,

אהבתך אוויר לנשמת עולם,

הינך המהות לקיום היקום.

 

כל שיקופייך כבית ספר להתקדמותך,

תודעתך צמאה להם -

קשים וקלים כאחד

ובמת העולם נפרשת מולך.

 

נותר לך לתת את הצגת חייך,

מלאת שמחה, צחוק וסופים נפלאים,

הצגה שתשאיר טעם של עוד ועוד,

תלמד ותתן השראה גם לאחרים.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page