top of page

הידיעה המוחלטת תגיע אלייך

הזדמנויות קורצות לך,

כמו שער ענקי מעוטר בזהב,

ואוצר חבוי בו.

שער הזהב נגלה בפניך בדיוק בזמן הנכון,

זו המחשבה שעולה בתודעתך המפותחת,

תמונה מתגבשת בדמיונך.

 

שאלה עולה בתודעתך:

האם אמת חבויה מאחורי השער המפתה?

האם זו מלכודת דבש?

האם לסמוך על האינטואיציה?

אולי להישען על עובדות...

 

שליחי אור יאירו בזרקור ויכוונו,

הינך בהוויה גבוהה,

שם אל מול השער בתודעתך הידיעה תגיע,

אם במדיטציה ואם בידיעה מוחלטת ברגע אחד!

 

ברגע קסום זה אל לך להיגרר אחר מחשבות התנגדותיות,

אל לך לתכנן,

זה לא הזמן!

זמן לחייך לבריאה,

לדעת שזה כבר קרה!

עת לסמוך על עצמך.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page