top of page

מדיטציית המסר

מסר זה לך כעוגן להכלת וויסות רגשות

למה נפלו פנייך אהובה?

מדוע דכדוך אוחז וחוסם אורך?

מתוך אותה הדרך בה פוסעת את,

אט אט קרבה ולפתע נראה כמתרחקת מהגשמתך,

נסוגה אחורה בבהלה בלתי מוסברת,

מה לך גלי לעצמך ולאוהבייך אשר בטובתך רוצים.

 

וכשרגש מתרגש אלייך ובא

נפתחים ארבעת חדרי ליבך,

קצב פעימותיהם מתגבר והולך.

נשלחים שליחי רגשות עם בשורה אל מרכזך במקלעת השמש,

מספרים לה,

מציפים אותה,

עד שלא יכולה להכיל.

 

מתוך אותה הצפה נמנעת את מלהרגיש,

מתנתקת ומסתגרת פנימה.

 

שמעי קולי אהובה וקבלי ברכתי בזה המסר
אשר לך כעוגן חיבור ליכולת לוויסות והכלת רגשות,

 

מסוגלות זו קיימת אצלך,

בחרי בה מתוך שלמות פנימית ומסוגלות רגשית.

 

אצבע אלוקים נגעה בך,

הינך פרח בריאה.

 

במידה וקיבלת מסר זה, יש באפשרותך ליצור עימי קשר ולרכוש את: 
מדיטציית "חיבור" אשר יעזור לך לווסת ולהכיל רגשותייך.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png
bottom of page