top of page

תגלי ותכירי ביהלום המנצנץ שבך

מצפצף ללא הפסקה במוחך,

הרצון הזה להוכיח לעולם!

להוכיח לפצע הילדות שלך
שהחלמת והוא כבר לא מנהל אותך!

להוכיח לעצמך - אני צ'ק עם כיסוי!

 

למה זה נהרס?

מה גורם לזה?

הרי חשבתי טוב, ראיתי הכל וורוד!

מה גרם לזה לא להתממש?

 

הסרת שכבות ההסתר נדרשת,

חקירות והתמרות - בחירות מחדש,

לותר על רווחים שלעיתים מאוד נוח איתם,

להודות על האמת,

לקבלה ולהחליט.

גילוי היהלום המנצנץ שבך

וממנו ישירות ללא מיסוך
החלום יהפוך למציאות שלך כאן ועכשיו.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page