top of page

התחברות למהותך

מתקפת אור עלייך נחתה,

הבריאה הביאה אל מפתח תודעתך פיצפוצי כוכבים,

אשר חודרים גם אל גופך הגשמי.

 

אורות והארות עוטפות אותך,

חודרים לתאייך ומאירים גם פנימה.

מוצפת עד בלי די,

מתוכך עולה שאלה אל הבריאה,

הרי הכלת כל האור האלוקי אינה אפשרית,

איך לפזר ולשתף את העולם בנגיעות טהורות
ובלתי נתפסות אלה?

 

תשובות רבות ומגוונות מגיעות,

עם כל תשובה תתעצם עוד תודעתך,

מכל תשובה תבין תודעתך כי זהו ייעודך,

הפצת האור והתשובות לשאלות קיום.

 

סודות מפתח כתר גוף אנושי,

חיבורי תודעות אל מארג הבריאה,

הכוונת נשמות והארתם

תוך כדי הגשמת ייעודם,

זו מהותך הנפלאה בגוף ובזמן זה.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page