top of page

אורות החושך הקסומים

ברגע הרדמות בליל מנוחתך,

עוזבת תודעתך את גופך לפרק זמן מוגבל,

עוברת למימדים אחרים,

קסומים ונפלאים,

בהם אפשרויות ללא מגבלות,

ללא מקום וזמן מוגדרים.

 

שם בין אורות החושך הקסומים,

נמצאת תשובתך.

חלומות צלולים אשר ירטיטו נשמתך

בחזרתה לגוף בבוקר יום.

 

אל לך לחשוש מאורות החושך הבריאים,

מטעינים הם את גופך,

מאפשרים לתודעתך מרחבי חופש תנועה

אשר בלתי אפשריים הם במצבי ערות,

זו מתנה גדולה לכל אדם.

 

מי אשר מתקשה ונאבק באורות החושך יחקור ויתמיר,

יבדוק ויפנים,

יראה ויתבונן.

לבסוף תתרגל תודעתו של אדם לחלומות צלולים אלה,

לאורות החושך הנפלאים,

מהם אור גדול יגיע,

ותשובות רחוקות יהפכו בהישג יד.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page