top of page

צ'קרת העין השלישית - הייעוד וההגשמה

מרכז האנרגיה השישי שלנו, העין שלישית - קשור ישירות להגשמה ולייעוד שלנו. כמו כן העין השלישית אחראית על האינטואיציה, חיבור מעלה אל המעבר. לא סתם המיקום שלה נמצא בדיוק איפה שממקמים את התפילין העליון :"טוטפות בין עינך"

מה זה צ'קרה?


יש לנו בגוף הפיזי שבעה מרכזי אנרגיה - שבעה צ'קרות. צ'קרה זה בעצם גלגל אנרגיה, כל מרכז כזה נמצא באיזור מסוים בגוף, הוא כולל איברים מסוימים וכל חסימה או תקיעות בצ'קרה מצביעה על חסימה בנפש בנושאים הקשורים לאותה הצ'קרה.


צבע צ'קרת העין השלישית: סגול

מיקום: במצח בדיוק באיזור שמניחים תפילין, כולל את העיניים והאוזן החיצונית.

המרכז קשור לבלוטת יותרת - המוח (ההיפופיזה).

מבחינה אנרגטית המרכז השישי הוא המרכז החשוב ביותר בחיינו. דרכו אנחנו רואים את הדרך ומזהים את ייעודינו.


חסימה בצ'קרת העין השלישית:


כאשר נחווה כישלונות הקשורים בייעוד שלנו ולא נדע מה הוא הדבר הזה שלמענו באנו לעולם. מה היא הנקודה הסינגולרית שלנו, מעבר לכל המעטפת שבנינו לאורך השנים.

מעטפת של אילוצים (כלכליים וכול'...)


כאשר הצ'אקרה מאוזנת: הדבר בא לידי ביטוי בראיה ברורה, אינטואיציה והיכולת לדמות ולהגשים מחשבות, יכולת קבלת הדרכה, שחרור מפחדים.

נשחרר את הצ'קרה על יד מדיטציה ותרגול של אינטואיציה ותקשור.


מוזמנים לקרוא המסר: מתנת העין השלישית


עוד דרכים אפשריים לשחרור חסימות במרכז האנרגיה:

ניקוי אנרגטי אפשרי באמצעות שטיפה אנרגטית רגשית והאמצעות מדיטציה


Comments


תודה, נרשמת בהצלחה

bottom of page