top of page

נשימות אל צ'קרת המין

מעל לבסיס שלך נמצא מרכז אנרגיה מאוד מיוחד,
בתנועות מעגליות, במרכז המין בו מרוכזת תשוקת החיים והיצירה.

הרצון, החשק והאומץ להעז, לייצר, לייצור:
רעיונות,
מהויות,
יצירות חומריות נפלאות,
אהבות,
וגם יצירת חיים של ממש!

כמה נשימות עמוקות מכוונות ישירות לשם
ירטיטו וישחררו כל תקיעות.
מערבולת כתומה בסיבובים מהירים ובריאים שנוצרו מעצם חיוניותך,
מעצם היותך בהגשמה או ברצון להגשמה.

רגע לפני פריצת הדרך שלך,
נדרשת עוד קצת תשומת לך למרכז החשוב
אשר ממנו מתחילה התשוקה שמניעה את החיים.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page