top of page

התחברות למארג הבריאה

נקודות האור בדמיונך,
נצנוצי תעתועי המוח הם?
לא ולא! הינם השדה המאוחד,
מארג בריאה ללא סוף אשר מאחד אותנו בקיומו.

כיצד נתחבר ולשם מה?
כוח הדמיון חזק מהמציאות,
בעזרתו נפתח את דלת הקסם לעולם המאוחד.
נגלגל אישונים,
נביט פנימה - נחוש בעפעוף קל ללא מאמץ...

ההתחברות לשם התקדמות במסע תודעתי,
תודעתך זקוקה נואשות לפריצות דרך תודעתיות,
זהו לחמה.
לשלוח כוונות ואיחולים לאהובים ולעצמינו
ועוד כל מה שיעלה בדמיונך.

אין סוף אפשרויות ממתינות לך במארג,
מאמץ קטן והתמסרות והינך שם.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page