top of page

שלום וחמלה כלפי עצמך וכלפי חוץ

 הייתכן שהחיבור נעשה?

מדי כמה רגעים עולות תמונות,

לפעמים מופיעות מילים,

משפטים ומשמעויות,

עליי לתרגם כמה שמתאפשר ולהנגיש.

אורי בוהק בעזרת הירוק שמלטף מקודקוד ראשי
ועד כף רגל והנני מוליך.

 

המילה שלום עולה שוב שוב ושוב,

מרגיש לי כה נדוש,

שלום אני שואל?

התשובה מגיעה:

 

שלום פנימי וחיצוני,

חמלה כלפי החזק כמו על החלש,

להגיד ולהתייחס בשלום לכל אדם בלי לשפוט!

 

שלום בין האונות במוח,

ומתוך כך יופץ ולו לרגע אור גדול בעולם האהוב שלנו,

ולו לרגע נחוש הקלה קולקטיבית אל מול תחושת ההישרדות והלחץ התמידי.

 

שלום שיביא שחרור גדול.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page