top of page

זמן לתת לעצמך

להתבונן על עצמך בכל רגע,

האם אני אמיתי עם עצמי, עם הסביבה?

האם אני בהתנגשות מול הסביבה ורוב הזמן בכעס?

לבחון את המהות, את המטרות,

לבחור את המהות, את המטרות!

לוותר על מה שלא משרת אותך כאן ועכשיו,

להשתחרר מכבלי רעשי רקע אשר מטשטשים את מה שחשוב,

לעבור במערבולת חור תולעת למצב של תודעה מלאה,

למצב של הארה,

מצב בו כל תאי הגוף זוכרים את ההוויה הקולקטיבית
מעבר לגוף הגשמי,

זוכרים ויודעים - בידיעה מוחלטת.

 

התבוננת?

כמה חוסרים ראית, חללים ריקים?

אין זמן אחר, זה הזמן לעצמך!

לתת לך מתנה ולהקדיש לך אהבה ללא תנאי.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page