top of page

צ'קרת מקלעת השמש

 מה קורה שם במקלעת השמש,

הבטן מתהפכת,

מערבולת רגשות מציקה ומדירה שינה מעיניייך היפות.

 

רגשות עזים כחצים באיברים הפנימיים,

ביטוי לדחפים ורגשות מודחקים,

נפש יוצאת לרוח וחוזרת לגוף כואב, מדוע?

 

צאי מאיזור הנוחות כאן ועכשיו!

שחררי אנרגיה שתקועה שם שנים!

ילדים, אח"כ בוגרים מסוחררים מטושטשים,

אך מקלעת השמש לא שוכחת,

מלכודת לרגשות הנמוכים.

 

נפש אהובה,

זו העת להציף כאבים וזכרונות,

זמן לשחרר מועקות, לשחרר תקיעויות,

זמן לניקוי מערבולות לזרימה טובה של אנרגיות.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

חצים-03.png
חצים-03.png
שטיפה אנרגטית רגשית.jpg

הצטרפו אלי לקורס מרחב הכ"ח

מרחב מודעות.jpg
bottom of page