top of page

גמישות והסתגלות

קבלת שינויים בחיינו,

הכלת מצבים חדשים,

מה ביניהם לבין קבלת האחר והכלתו?

 

אם אינך מסוגל להסתגל למצב נתון כדי לצלוח,

עליך ללמוד ולהתפתח,

זהו שיעור חשוב בהתפתחות התודעתית וההתנהגותית שלך.

 

איזה פלא הוא האדם המסתגל!

אדם שמכיל!

כאשר אין בליבו פחד וחששות - אוהב הוא,

אוהב עד בלי די ונותן הוא,

נתינה ואהבה אשר מניעים את עולמו.

 

מאחל אני לכולנו שנהיה כמותו.

(מתייחס לגברים ונשים כאחד)

bottom of page